Het koor
Foto van het koor

Op 15 september 1947 werd er door 23 dames aan de Gordelweg te Rotterdam het "Dameskoor Zanglust" opgericht. In de 70 jaar van haar bestaan hebben vele dirigenten het koor geleid en naar grote hoogte gebracht.

De eerste dirigent was Henk van de Berg (1947-1951), deze was ook dirigent van het Mannenkoor Zanglust. Met beide koren combineerde hij vele uitvoeringen, waarbij zij voornamelijk operafragmenten ten gehore brachten.

Na een aantal jaren trad Anton van Deursen (1951-1957) aan en daarna Piet Struyk (1957-1980) een kleurrijk figuur die ook dirigent was bij het RET-mannenkoor en het politie-mannenkoor.

Het dameskoor Zanglust bestaande, uit 100 leden, was op dat moment het grootste koor van Rotterdam en omstreken.
Het koor trad ook op met orkestbegeleiding en met beroemde gastzangers, zoals Elly Ameling. Er werden vaak prijzen en concours gewonnen.

In 1969 werd in een jaarvergadering besloten dat de naam veranderd zou worden in "HET ROTTERDAMS DAMESKOOR".
Het is nog wel grappig om te vermelden dat "gezien de salarisverhoging van Piet Struyk, de contributie verhoogd moest worden naar 1 gulden per week".

Ten tijde van het Rotterdams dameskoor is er ook een paar keer een dirigent wisseling geweest. Thijs Sikking (1980-1995) heeft een tijdje de dirigeerstok gehanteerd, na hem Anneke Huiting (1995-1997).
Vervolgens werd Frank van Wingerden (1997-2017) dirigent van het koor.
Voor een korte periode (als interim) heeft Aad van der Hoeven (2017-2018) het koor gedirigeerd.
Matthijs Breukhoven is nu de dirigent van het Rotterdams Dameskoor (meer informatie www.matthijsbreukhoven.nl)

Als koor streven we ernaar om serieus te werken naar een goed resultaat. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is het plezier dat we beleven met en aan het zingen en aan de vriendschappelijke contacten onderling.
En daar gaat het om!