Introductie en Historie 

 

Het Rotterdams Dameskoor heeft een lange geschiedenis .
Zij werd opgericht op 15 september 1947 onder de naam  Dameskoor ZANGLUST.
In 1957 telde het koor liefst 100 leden .

Veel repertoire was afkomstig uit de opera en werd uitgevoerd in samenwerking
met het gelijknamige mannenkoor ZANGLUST en grote namen zoals ELLY AMELING .

In de loop der jaren werden er onder verschillende dirigenten prijzen op concoursen
in de wacht gesleept , vele jubilea gevierd en veranderde de naam in ROTTERDAMS DAMESKOOR.

Sinds juni 1998 is FRANK van WINGERDEN onze dirigent en begeleider. Hoewel het koor in de loop van de jaren qua aantal verminderd is blijft het enthousiast en onder Franks bezielende leiding hebben we aan vele muzikale activiteiten mee kunnen doen.

Sinds 5 maart 2018 is Matthijs Breukhoven dirigent van ons koor.

Deelname  aan:

 de Internationale korendagen in Praag

 Korenfestivals in Middelburg

 Benefietconcerten waarvan de opbrengst  bestemd was voor het
 Opvanghuis voor Chronische  en ongeneeslijk zieke kinderen

 Ons 60 jarig jubileum middels een door ons gegeven concert, waarna
 we in besloten Kring het feest hebben voortgezet .

 Maritiem muzikaal optreden in het  Maritiem Museum.

 Ons 65 jarig bestaan hebben we in 16 september2012 gevierd: klik hier

 Het  70 jarig bestaan op 19 juni 2017 vierden we met een Jubileumsconcert in de Ceaciliakerk    en als koor gingen we een middag naar het Arboretum waar we heerlijke high tea kregen en een rondleiding door het park. Foto's staan op de fotopagina.